O nás

Na vodojeme
Sme kolektív s bohatými skúsenosťami vo výškových prácach.
Denne sa zaoberáme činnosťami ako:

 • orezávanie a výrub stromov
 • štiepkovanie konárov
 • frézovanie pňov
 • odvoz odpadu zo zelene
 • práce vo výškach
 • umývanie okien
 • spárovanie stavieb
 • natieranie stožiarov
 • murárske práce
 • opravy fasád
 • maliarske a natieračske práce
 • klampiarske a pokrývačske práce
 • opravy škridlových striech a rýn
 • čistenie odpadových žľabov a zvodov