Archív stránky

Ako sme natierali vodojem

Lorem Ipsum je pseudo-latinský text, ktorý sa používa pri testovaní layoutu (teda rozvrhnutia) stránok, časopisov, letákov. Používa sa už od 16. storočia. Text pripomína obyčajnú latinčinu, v skutočnosti je to nezmyselná skomolenina. Jeho začiatok je ale z Ciceronovej tvorby, kde

Uverejnené v referencie Označené s: , ,

Referencie